اخبار

کارگاه آموزشی هدایت شغلی با موضوع تشریح طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد.
به منظور آموزش مسئولین دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربردی استان مرکزی

کارگاه آموزشی هدایت شغلی با موضوع تشریح طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد.

به منظور آموزش مسئولین دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربردی استان مرکزی کارگاه آموزشی هدایت شغلی با موضوع تشریح طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
ششمین جلسه کارگروه تبلیغات و اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی برگزار گردید.
به منظور بررسی پیشنهادات اطلاع رسانی ثبت نام بهمن ماه

ششمین جلسه کارگروه تبلیغات و اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی برگزار گردید.

به منظور بررسی پیشنهادات اطلاع رسانی ثبت نام بهمن ماه ششمین جلسه کارگروه تبلیغات و اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی برگزار گردید.

ادامه مطلب