اخبار

دوره های کوتاه مدت مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز آموزش علمی تخصصی مالک اشتر ناجا برگزار می شود

دوره های کوتاه مدت مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز آموزش علمی تخصصی مالک اشتر ناجا برگزار می شود جدید گالری

با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی جلسه هماهنگی برگزاری دوره های کوتاه مدت توسط دانشگاه در مرکز آموزش علمی تخصصی مالک اشتر ناجا برگزار شد

ادامه مطلب