برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند ویژه دانشجویان علمی کاربردی استان مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند ویژه دانشجویان علمی کاربردی استان مرکزی

۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۱۸:۲۶ اخبار روابط عمومی
کارگاه آموزشی آشنایی با رویداد کارآفرینی استارت آپ ویکند ویژه دانشجویان علمی کاربردی استان مرکزی برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با رویداد کارآفرینی استارت آپ به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با رویداد کارآفرینی استارت آپ به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۷:۰۲ اخبار روابط عمومی
کارگاه آموزشی آشنایی با رویداد کارآفرینی استارت آپ یژه مسئولین دفاتر کارآفرینی و مسئولین مراکز نوآوری مراکز آموزشی برگزار شد.