آخرین اخبار

دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس محسن و ابوالفضل جودکی

دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس محسن و ابوالفضل جودکی

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۹:۴۹ اخبار روابط عمومی
به منظور تکریم خانواده شهدا در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با خانواده شهیدان ابوالفضل و محسن جودکی دیدار به عمل آمد.
مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی استان مرکزی قهرمان مسابقات طناب کشی جام فجر

مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی استان مرکزی قهرمان مسابقات طناب کشی جام فجر

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۳ اخبار روابط عمومی
چهارمین جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی در بخش کارکنان در رشته طناب کشی با قهرمانی مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان متشکل از آقایان کوشکی، همتی، گودرزی، قضاتی و نعمتی پایان پذیرفت.
دیدار با خانواده شهید غلامحسین خرمی یکی از شهدای امدادگر دفاع مقدس استان مرکزی

دیدار با خانواده شهید غلامحسین خرمی یکی از شهدای امدادگر دفاع مقدس استان مرکزی

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۰:۳۴ اخبار روابط عمومی
به منظور تکریم خانواده شهدا در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با خانواده شهید غلامحسین خرمی یکی از شهدای امدادگر دفاع مقدس دیدار به عمل آمد.