میز خدمت

فرم درخواست

فرم نظرسنجی

فرم های تکمیل شده را به صورت حضوری، مکاتبه ای و یا از طریق پست الکترونیک دانشگاه می توانید تحویل نمایید.

لیست دانشنامه های صادر شده

دانش آموختگان گرامی باید جهت تحویل گرفتن دانشنامه خود با همراه داشتن مدارک زیر به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی مراجعه نمایند.

1- اصل گواهینامه موقت تحصیلی 2- یک قطعه تمبر 10000 ریالی از بانک ملی 3- یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید با رعایت پوشش مصوب 4- فرم تسویه حساب در صورت دریافت وام از دانشگاه 5- کارت پایان خدمت ویژه آقایان 6- دریافت کد رهگیری از سامانه کانون دانش آموختگان دانشگاه

سرفصل دروس مصوب علمی کاربردی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

سامانه ملی کارورزی

تماس با دانشگاه