اتکا به نیروهای کارآمد و مهارتی در کشوریکی از اساسی ترین راهکارهای رونق تولید در کشور است

اتکا به نیروهای کارآمد و مهارتی در کشوریکی از اساسی ترین راهکارهای رونق تولید در کشور است

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۸:۲۶ اخبار روابط عمومی
مهدی رئوفی در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر نیم ور گفت: اتکا به نیروهای کارآمد و مهارتی در کشوریکی از اساسی ترین راهکارهای رونق تولید در کشور است و دانشگاه علمی کاربردی وظیفه بزرگی در این خصوص بر عهده دارد.
سی و سومین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان مرکزی برگزار شد

سی و سومین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان مرکزی برگزار شد

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۱ اخبار روابط عمومی
اولین جلسه شورای تعامل و هم اندیشی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی همزمان با سی و سومین گردهمایی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی برگزار شد