نانو پوشش ضد ویروس ساخته شده توسط رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی به مرحله تجاری سازی رسید

نانو پوشش ضد ویروس ساخته شده توسط رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی به مرحله تجاری سازی رسید

۲۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۰ اخبار روابط عمومی
نانو پوشش ضد ویروس کرونا که چندی پیش توسط رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی ساخته شده است به تولید انبوه و اجرای موثر رسید.