۲۶ مدال رنگارنگ سهم استان مرکزی از پنجمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی شد.

۲۶ مدال رنگارنگ سهم استان مرکزی از پنجمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی شد.

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۴۳ اخبار روابط عمومی
سرپرست اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی از کسب ۲۶ مقام پنجمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهرکرد خبر داد.
کسب ۱۲ مدال رنگارنگ توسط کاروان ورزشی دانشجویان دختر استان مرکزی در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

کسب ۱۲ مدال رنگارنگ توسط کاروان ورزشی دانشجویان دختر استان مرکزی در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۰ اخبار روابط عمومی
کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهرکرد با کسب ۱۲ مقام به اراک بازگشت
استان مرکزی با قدرت در پنجمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت می نماید

استان مرکزی با قدرت در پنجمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت می نماید

۰۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۵ اخبار روابط عمومی
سرپرست تیم های ورزشی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی گفت: استان مرکزی با قدرت در پنجمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت می نماید.