المپیاد مهارتی نماد توانمندی های دانشگاه جامع علمی کاربردی است / مراکز آموزش علمی کاربردی خط مقدم آموزش های مهارتی در آموزش عالی هستند

المپیاد مهارتی نماد توانمندی های دانشگاه جامع علمی کاربردی است / مراکز آموزش علمی کاربردی خط مقدم آموزش های مهارتی در آموزش عالی هستند

۰۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۱:۰۳ اخبار روابط عمومی
علی معصومیان عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سی و هفتمین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان مرکزی، مراکز آموزشی را خط مقدم آموزش های مهارتی در آموزش عالی کشور عنوان کرد.