گسترش و برنامه ریزی درسی

گسترش و برنامه ریزی درسی

 

معصومه ملکی

086-33444411

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و همچنین علاقمندان به آموزش های علمی کاربردی می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

جهت ورود به صفحه آموزش های کوتاه مدت کلیک کنید