آموزش

هدی بهرامی

خدمات آموزشی

086-33444428

پریا لیاقتی

امور فارغ التحصیلان

086-33444415

مجید شریفی

امور فارغ التحصیلان

086-33444416

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

دانش آموختگان گرامی جهت تحویل گرفتن دانشنامه خود می توانند روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 12 با همراه داشتن مدارک زیر به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی مراجعه نمایند.

1- اصل گواهینامه موقت تحصیلی 2- یک قطعه تمبر 10000 ریالی از بانک ملی 3- یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید با رعایت پوشش مصوب 4- فرم تسویه حساب در صورت دریافت وام از دانشگاه 5- کارت پایان خدمت ویژه آقایان 6- دریافت کد رهگیری از سامانه کانون دانش آموختگان دانشگاه 7- جهت دریافت دانشنامه کارشناسی رویت دانشنامه کاردانی الزامی می باشد.

 

اهم وظایف و خدمات

الف: اطلاع رسانی ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعلام سازمان سنجش آموزش کشور

ب: آماده سازی زیر ساخت مناسب جهت ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه به صورت های حضوری و مجازی

ج: ثبت نام از داوطلبان و دانشجویان

د: برگزاری دوره های آموزشی متناسب با دوره های مختلف تحصیلی

ه: دعوت از اساتید با تجربه جهت تدریس آموزش دنشجویان

و: تشکیل پرونده فارغ التحصیلی

ز: صدور گواهینامه موقت تحصیلی

ح: صدور دانشنامه

مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه

دانش آموختگان گرامی جهت دریافت دانشنامه خود می توانند روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 12 با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی مراجعه نمایند.

صدور دانشنامه المثنی

مراحل درخواست خروج از کشور

متقاضیان ترجمه مدارک رسمی دانشگاه

 


لینک دانلود فایل