صنایع دستی استان مرکزی

این مرکز آموزشی در حال حاضر غیر فعال می باشد.

دانشجویان و دانش آموختگان مرکز جهت پیگیری امور و مسایل آموزشی خود می توانند به واحد دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی واقع در خیابان شهیدان رجایی انتهای خیابان هپکو طقه اول مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 33444415-086 و 33444416-086 تماس حاصل فرمایند.