برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندها و سازو کارهای پارک های علم و فناوری

۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۸ کد : ۳۹۲۳۲ اخبار روابط عمومی
تعداد بازدید:۵۹۲
کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندها، سازو کارها و حمایتهای پارک علم و فناوری ویژه مسئولین دفاتر کارآفرینی و مدیران مراکز نوآوری مراکز آموزش علمی کاربردی استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی، به منظور توسعه فعالیتهای مراکز نوآوری و مراکز رشد در مراکز آموزش علمی کاربردی استان کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندها و سازو کارهای پارک های علم و فناوری در محل پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

این کارگاه به منظور کسب تجربه، تبادل نظر و آشنایی با فرآیندها، سازو کارها و حمایتهای پارک علم و فناوری و با حضور رئیس و مسئولین واحدهای مختلف پارک علم و فناوری استان، برخی رؤسای مراکز آموزشی، مسئولین دفاتر کارآفرینی و مدیران مراکز نوآوری مراکز آموزش علمی کاربردی استان برگزار شد و در نهایت شرکت کنندگان در کارگاه از مجموعه واحدهای پارک علم و فناوری استان بازدید نمودند.


نظر شما :