لیست دانشنامه های کارشناسی

دانش آموختگان گرامی جهت تحویل گرفتن دانشنامه خود می توانند روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 12 با همراه داشتن مدارک زیر به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی مراجعه نمایند.

1- اصل گواهینامه موقت تحصیلی 2- یک قطعه تمبر 10000 ریالی از بانک ملی 3- یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید با رعایت پوشش مصوب 4- فرم تسویه حساب در صورت دریافت وام از دانشگاه 5- کارت پایان خدمت ویژه آقایان 6- دریافت کد رهگیری از سامانه کانون دانش آموختگان دانشگاه 7- جهت دریافت دانشنامه کارشناسی رویت دانشنامه کاردانی الزامی می باشد.

نام و نام خانوادگینام پدرنام رشته تحصیلینام مرکز آموزشی
خانم لیلا کارچانیفرهادآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
خانم اکرم مسن آبادیابراهیمآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
آقای حمیدرضا نصیری راهجردیمحمدرضاآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
آقای حسین بختیارپورولیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
آقای سیدحسین محمدیسیدمحسنآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
خانم هدی نوریعباسعلیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
آقای رضا علی محمدیحسینآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
آقای غلامرضا رضائیمحمدآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
خانم زینب ملکی فردیوسفآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
خانم اعظم کاظمیحیدرآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸٬۱۳۹ مورد.