لیست دانشنامه های کاردانی

دانش آموختگان گرامی جهت تحویل گرفتن دانشنامه خود می توانند روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 12 با همراه داشتن مدارک زیر به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی مراجعه نمایند.

1- اصل گواهینامه موقت تحصیلی 2- یک قطعه تمبر 10000 ریالی از بانک ملی 3- یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید با رعایت پوشش مصوب 4- فرم تسویه حساب در صورت دریافت وام از دانشگاه 5- کارت پایان خدمت ویژه آقایان 6- دریافت کد رهگیری از سامانه کانون دانش آموختگان دانشگاه

 

نام و نام خانوادگینام پدرنام مرکز آموزشینام رشته تحصیلی
آقای محمد صفری ابرازیعلیمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای جواد بزرگیانحسینمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای حمید غلامیعلیمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای حسن عسگریمحمد رضامرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای محمد حسین رفیعیسبزعلیمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای سعید خسروبیگیغلامعباسمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای امیر فراهانیاسمعیلمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای امید رضا ثامنیداودمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای حامد عبدلی کرهرودینبیمرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
آقای محمد روستارحیممرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان مرکزیاصلاح و تربیت
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۲ مورد.