صدور دانشنامه المثنی

صدور دانشنامه المثنی

دانش آموختگان گرامی جهت دریافت دانشنامه خود می توانند روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 12 با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی مراجعه نمایند.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل