چالش بی زباله استان مرکزی

همگام با سایر دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد در استان مرکزی #برای زمین پاک

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی برای زمین پاک یک صدا خواهند آمد.

۲ اردیبهشت روز جهانی زمین پاک

#شما هم دعوتید

#از_خودمان_شروع_کنیم
#مسئولیت_پذیر_باشیم
#شهر_بی_زباله

elmikarbordimarkazi@