اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سیدعبدالعلی ذوالانواری رئیس دانشگاه 086-33679880-2 9 و 11 دفتر ریاست
حجت الاسلام منصور فراهانی مسئول دفتر نهاد رهبری 086-33679880-2 26
مصطفی نعمتی پریدری مسئول روابط عمومی 086-33679880-2 1 و 14
علی اکبر امیدی مسئول نظارت و ارزیابی 086-33679880-2 7 و 15
امیرحسین یارمحمدی مسئول حراست 086-33679880-2 16
رحیم رضایی مسئول آموزش و گسترش 086-33679880-2 5 و 19
غلامحسن صابری مسئول امور مالی 086-33679880-2 6 و 18
سید مهدی فراهانی مسئول دانشجویی فرهنگی 086-33679880-2 24 و 2
احمد محمدی مسئول پژوهش 086-33679880-2 25
محمد قلعه نوئی مسئول فناوری اطلاعات 086-33679880-2 22
کامران غلامعلیان مسئول امور اداری 086-33679880-2 6 و 30
مجید شریفی امور فارغ التحصیلان 086-33679880-2 4 و 21

2