اخبار روابط عمومی

دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس محسن و ابوالفضل جودکی
به منظور تکریم خانواده شهدا در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی انجام شد

دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس محسن و ابوالفضل جودکی

به منظور تکریم خانواده شهدا در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با خانواده شهیدان ابوالفضل و محسن جودکی دیدار به عمل آمد.

ادامه مطلب
مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی استان مرکزی قهرمان مسابقات طناب کشی جام فجر

مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی استان مرکزی قهرمان مسابقات طناب کشی جام فجر

چهارمین جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی در بخش کارکنان در رشته طناب کشی با قهرمانی مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان متشکل از آقایان کوشکی، همتی، گودرزی، قضاتی و نعمتی پایان پذیرفت.

ادامه مطلب
دیدار با خانواده شهید غلامحسین خرمی یکی از شهدای امدادگر دفاع مقدس استان مرکزی
به منظور تکریم خانواده شهدا در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی انجام شد

دیدار با خانواده شهید غلامحسین خرمی یکی از شهدای امدادگر دفاع مقدس استان مرکزی

به منظور تکریم خانواده شهدا در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با خانواده شهید غلامحسین خرمی یکی از شهدای امدادگر دفاع مقدس دیدار به عمل آمد.

ادامه مطلب